‘Mythbusters’ clip showing deep-sea implosion goes viral after Titan tragedy
”Mythbusters”-klippet som visar djuphavsimplosion blir viralt efter Titan-tragedin – DNyuz
26
NASA locks 4 volunteers into 3D-printed virtual ‘Mars’ for over a year
NASA låser in fyra volontärer i 3D-printad virtuell ”Mars” i över ett år – DNyuz
26
Dolphin moms use baby talk to call to their young, recordings show
Delfinmammor använder babysnack för att ringa till sina ungar, visar inspelningar – DNyuz
19
John Goodenough, a Nobel Prize-winning co-creator of the revolutionary lithium battery, dies at 100
John Goodenough, en Nobelprisbelönt medskapare av det revolutionerande litiumbatteriet, dör vid 100 – DNyuz
27
Spain announces new department to study effects of very hot weather on health
Spanien tillkännager ny avdelning för att studera effekterna av mycket varmt väder på hälsan – DNyuz
27
No more needles? A daily pill may work as well as Wegovy shots to treat obesity
Inga fler nålar? Ett dagligt piller kan fungera lika bra som Wegovy-skott för att behandla fetma – DNyuz
27
Annoyed janitor turns off super-cold freezer and destroys decades of scientific work, causes at least $1M in damages: lawsuit
Irriterad vaktmästare stänger av den superkalla frysen och förstör årtionden av vetenskapligt arbete, orsakar minst 1 miljon dollar i skadestånd: stämning – DNyuz
22
With record heat and drought-stricken woods, Spain’s Catalonia faces perfect wildfire conditions
Med rekordvärme och torkadrabbade skogar står Spaniens Katalonien inför perfekta skogsbränder – DNyuz
15
Beijing sizzles under worst heat wave and authorities ask people to stay indoors
Peking fräser under den värsta värmeböljan och myndigheter ber folk att hålla sig inomhus – DNyuz
19
US intelligence split on Covid-19 origins, but has no evidence it was created in Chinese lab
USA:s underrättelsetjänst splittrades om Covid-19-ursprung, men har inga bevis för att den skapades i kinesiskt labb – DNyuz
18