DNA from Beethoven’s hair provides clues to his cause of death
DNA från Beethovens hår ger ledtrådar till hans dödsorsak – DNyuz
5
Florida professor attempts to live underwater for record-setting 100 days
Professorn i Florida försöker leva under vattnet i rekordhöga 100 dagar – DNyuz
4
MIT engineers create 3D printed hearts to improve valve replacement surgery
MIT-ingenjörer skapar 3D-printade hjärtan för att förbättra ventilersättningskirurgin – DNyuz
5
Scientists discover ‘monster galaxies’ near dawn of the universe: ‘Mind-blown’
Forskare upptäcker ”monstergalaxer” nära universums gryning: ”Mind-blown” – DNyuz
6
Science needs to stop using terms like male, female, mother and father, researchers say
Vetenskapen måste sluta använda termer som man, kvinna, mamma och pappa, säger forskare – DNyuz
9
Curiosity Mars rover finds ‘best’ evidence of water in rippled rocks
Curiosity Mars rover hittar ”bästa” bevis på vatten i krusade stenar – DNyuz
8
Crews find survivors, many dead after Turkey, Syria quake
Besättningar hittar överlevande, många döda efter jordbävningen i Turkiet och Syrien – DNyuz
10
Doomsday Clock to be updated amid Ukraine war, other crises
Domedagsklockan ska uppdateras mitt i Ukrainas krig, andra kriser – DNyuz
7
‘Law & Order’ star Josh Pais’ surprising connection to Albert Einstein
’Law & Order’-stjärnan Josh Pais överraskande koppling till Albert Einstein – DNyuz
7
Dr. Phil guests debate over humans being microchipped
Dr. Phil gäster debatterar om människor som har mikrochips
13