Yellowstone flooding reveals forecast flaws as climate warms
Yellowstone-översvämningar avslöjar prognosbrister när klimatet värms upp
0
Biologists’ fears confirmed on the lower Colorado River
Biologernas farhågor bekräftas på nedre Coloradofloden
0
Most Distant galaxy rotation ever seen
Forskare upptäcker den mest avlägsna galaxrotationen som någonsin observerats
0
Meta open sources early-stage AI translation tool that works across 200 languages
Meta open source-översättningsverktyg för tidigt skede av AI som fungerar på 200 språk
0
EXPLAINER: Factors behind Sydney’s recent flood emergencies
FÖRKLARARE: Faktorer bakom Sydneys senaste översvämningsnödsituationer
0
AI Robo-Doctor Speeds Up Sight-Saving Technology
AI Robo-Doctor snabbar upp synbesparande teknik
0
Warming world creates hazard for Alpine glaciers
Värmande värld skapar fara för alpina glaciärer
0
As ‘Run 3’ begins, CERN touts discovery of exotic particles
När ”Run 3” börjar, ropar CERN upptäckten av exotiska partiklar
1
76 million-year-old dinosaur skeleton to be auctioned in NYC
76 miljoner år gammalt dinosaurieskelett ska auktioneras ut i NYC
0
‘Hyperactive’ Comet K2 Carries Clues to Birth of Solar System
”Hyperaktiv” komet K2 bär ledtrådar till solsystemets födelse
0