Ukrainian dam breach: What is happening and what’s at stake
Vad som händer och vad som står på spel – DNyuz
36
Nobel Peace Prize to activists from Belarus, Russia, Ukraine
Nobels fredspris till aktivister från Vitryssland, Ryssland, Ukraina
70
Russian launches to space from US, 1st time in 20 years
Ryska uppskjutningar till rymden från USA, första gången på 20 år
55
Nobel Prize season arrives amid war, nuclear fears, hunger
Nobelprissäsongen anländer mitt i krig, kärnkraftsrädsla, hunger
70
First public global database of fossil fuels launches
Den första offentliga globala databasen över fossila bränslen lanseras
59
Bill Gates: Technological innovation would help solve hunger
Bill Gates: Teknologisk innovation skulle hjälpa till att lösa hunger
58
EXPLAINER: Ukraine’s nuclear power plant shutdown cuts risks
FÖRKLARARE: Ukrainas nedläggning av kärnkraftverk minskar riskerna
46
Europe plan for floating gas terminals raises climate fears
Europaplanen för flytande gasterminaler väcker klimaträdsla
45
Most major nations lag in acting on climate-fighting goals
De flesta stora nationer släpar efter när det gäller att agera mot klimatbekämpningsmål
62
Immersed in crisis, Peru neglects Amazon’s destruction
Nedsänkt i kris försummar Peru Amazons förstörelse
74