‘Cocaine sharks’ could be chomping on drugs dumped off the coast of Florida
”Kokainhajar” kan tjata på droger som dumpats utanför Floridas kust – DNyuz
33
The ocean has actually changed color over the past 20 years, according to a surprising new study
Havet har faktiskt ändrat färg under de senaste 20 åren, enligt en överraskande ny studie – DNyuz
22
Fukushima nuclear plant begins tests of wastewater release plan; fishing officials remain opposed
Fukushima kärnkraftverk påbörjar tester av avloppsvattenutsläppsplanen; fisketjänstemän är fortfarande emot – DNyuz
28
NOAA scientists found mysterious heatwaves at the bottom of the ocean
NOAA-forskare hittade mystiska värmeböljor på botten av havet – DNyuz
25
Section of destroyed shuttle Challenger found on ocean floor
Sektion av förstörd skyttel Challenger hittad på havsbotten
85
Industry: Advanced recycling is a solution to plastic crisis
Industri: Avancerad återvinning är en lösning på plastkrisen
53
Hurricane Ian gets nasty quickly, turbocharged by warm water
Orkanen Ian blir snabbt otäck, turboladdad av varmt vatten
54
Fotografen Mike Coots fångar vilda hajars trollbindande blick
56
Forskare skapar batterifri undervattenskamera som drivs av ljud
53
Male dolphins need cliques to attract mates just like men, study shows
Manliga delfiner behöver klickar för att attrahera kompisar precis som män, visar studie
53