Zapping a rodent’s brain can put it into suspended animation. Scientists want to one day use the same technique for humans traveling to Mars.
Att zappa en gnagars hjärna kan försätta den i suspenderad animation. Forskare vill en dag använda samma teknik för människor som reser till Mars.
0
Are wooden satellites the answer to our space junk problem? Japan wants to find out
Är träsatelliter svaret på vårt rymdskräpproblem? Japan vill ta reda på det – DNyuz
0
Retired NASA astronaut Scott Kelly describes his UFO experience. ‘It turns out it was Bart Simpson, a balloon.’
Den pensionerade NASA-astronauten Scott Kelly beskriver sin UFO-upplevelse. ”Det visar sig att det var Bart Simpson, en ballong.” – DNyuz
0
A giant seaweed mass heading for Florida’s beaches is full of potentially dangerous bacteria that threatens a ‘pathogen storm,’ a study found
En gigantisk tångmassa på väg mot Floridas stränder är full av potentiellt farliga bakterier som hotar en ”patogen storm”, fann en studie
0
A ship captain attacked by an orca is worried boaters are going to start shooting killer whales
En fartygskapten attackerad av en späckhuggare är orolig att båtfolk ska börja skjuta späckhuggare – DNyuz
0
The Observer view on the Covid inquiry: why was the science ignored?
varför ignorerades vetenskapen? – DNyuz
0
China is drilling a hole over 33,000-feet-deep to explore the Earth’s crust
Kina borrar ett över 33 000 fot djupt hål för att utforska jordskorpan – DNyuz
0
Study finds that marsupials are ‘far more evolved’ than humans
Studien visar att pungdjur är ”mycket mer utvecklade” än människor – DNyuz
0
Why reading can make you carsick, according to an expert
Varför läsning kan göra dig bilsjuk, enligt en expert – DNyuz
0
‘A first’ from Mars: European spacecraft sends livestream from red planet
Europeiska rymdfarkoster sänder livestream från röd planet – DNyuz
0