High performers need these 5 things, according to science
Högpresterande personer behöver dessa 5 saker, enligt vetenskapen – DNyuz
3
Doomsday Clock to be updated amid Ukraine war, other crises
Domedagsklockan ska uppdateras mitt i Ukrainas krig, andra kriser – DNyuz
2
Are Standardized Tests Racist, or Are They Anti-racist?
Är standardiserade tester rasistiska eller är de antirasistiska? – DNyuz
3
Microsoft pouring billions into ChatGPT-maker OpenAI
Microsoft häller in miljarder i ChatGPT-tillverkaren OpenAI – DNyuz
2
The Rotation of Earth’s Inner Core Might Be Reversing
Rotationen av jordens inre kärna kan vända – DNyuz
3
Earth’s Core Has Stopped and May Be Reversing Direction, Study Says
Jordens kärna har stannat och kan vända riktning, säger studien – DNyuz
2
Never-before-seen time-lapse shows sunspot activity peaking on the Sun
Aldrig tidigare sett time-lapse visar solfläcksaktivitet som toppar på solen – DNyuz
2
With Great Salt Lake at rock bottom, lawmakers aim for rescue
Med Great Salt Lake i botten, siktar lagstiftare på räddning – DNyuz
4
Savannah Sparks Is TikTok’s Most Polarizing Medical Misinformation Sleuth. She Doesn’t Care.
Savannah Sparks är TikToks mest polariserande medicinska felinformationsskötare. Hon bryr sig inte. – DNyuz
5
Is bias, not science, behind COVID-19 curbs on China travellers?
Ligger partiskhet, inte vetenskap, bakom covid-19 trottoarkanter på Kina-resenärer? – DNyuz
4