Fujifilms verksamhet blomstrar tack vare filmens framgång

Fujifilm Instax

Det är den tid på året då många företag tillkännager prestationer under det senaste året och Fuji är inte annorlunda, förutom att alla ögon är på återhämtning från COVID-avstängningar och problem med leveranskedjan. Så hur gjorde Fujifilm? Det korta svaret är mycket bra och för sin bildavdelning är filmen kung.

Fujifilm är ingen slarvig när det gäller företag, med över 75 000 anställda (och växande) och en omsättning på mer än 2 500 miljarder yen (cirka 20 miljarder dollar). Jag har beskrivit hur Fuji – som ett företag – har kommit dit det är nu, men kort sagt, kamera- och bildrelaterade aktiviteter är nu en liten del av dess verksamhet, och Imaging Division stod för bara 13 % av intäkterna förra året på ¥ 285 miljarder.

Så vad är rubrikresultaten för 2021 till 2022? Omsättningsökningen med 15 % till 2 526 miljarder yen är en betydande förbättring (och överträffar resultatet före COVID 2019), framför allt levererat av Healthcare Division (38 % ökning). Det är värt att notera att Fuji i år delade upp sin gamla Healthcare and Materials Division – som stod för hälften av omsättningen – för att balansera verksamheten mer jämnt; Sjukvården står för 32 % av omsättningen, med Material på 25 %, och Business Innovation (döpt om från Document Solutions för att bättre spegla verksamheten) på 30 %.

Imaging presterade bra med en ökning på 17 % till 333 miljarder yen (återigen 13 % av verksamheten) och hade en ökning av rörelseintäkterna (vinsten) på 147 % till 37 miljarder yen. Var kommer den extra inkomsten ifrån? Segmentet Professional Imaging (digitala stillbilder och sändningskameror) gick bra med en ökning på 14 % till 114 miljarder yen, men mer tillväxt kom från segmentet Consumer Imaging (analog) med en ökning på 19 % till 219 miljarder yen.

När det gäller digital bildbehandling noterar Fuji specifikt rimlig försäljning av GFX100S och 50S II men ingenting kring X-systemet. Det såg också en ökning av intäkterna för sändnings- och bioobjektiv, vilket allt tyder på en stadig återhämtning för sektionen, även om det inte var något uppseendeväckande. Konsumentavbildning klarade sig bättre och Fuji noterar att ”intäkterna skjutit i höjden” relaterade till försäljningen av direktfotosystem, färgfotopapper och torra minilabb. Fuji såg också bra försäljning av nya Instax-modeller (Mini 40, Link WIDE smartphone-skrivare och Mini Evo), även om den inte anger enhetsvolym, vilket tyder på att den är lägre än de 10 miljoner kameror den sålde 2019.

Instax-utskrifter tagna och utvecklade från Mini Evo.
Instax-utskrifter tagna och utvecklade från Mini Evo. | Foto av Ryan Mense för PetaPixel

Ännu viktigare är att implosionen av Imaging – när det gäller dess bidrag till den totala affärsvinsten – steg från en lägsta nivå på 9% förra året till 16% i år, en betydande vändning. Det är dock ännu att återhämta sig till de 24 % som registrerades 2019. Intressant nog förväntar sig Fuji ett plattare 2022 till 2023 med en inkomstökning på 5 % men bara 2 % för Imaging. Uppenbarligen är förväntningarna att varken Consumer eller Digital Imaging kommer att återgå till 2019 års nivåer ännu.

Där Imaging Division har visat sig oerhört framgångsrik är avkastningen på investerat kapital (ROIC), som avsevärt överträffar de andra divisionerna med 16,5 %. Det tyder på att kostnaderna för forskning och utveckling (FoU) och tillverkning för närvarande ger stor utdelning, även om detta sannolikt kommer från filmprodukter snarare än digitala. Faktum är att Fuji investerade bara 6 % av intäkterna i FoU förra året, vilket är betydligt lägre än Nikon som är över 10 %. Av denna summa stod Imaging för bara 5,7 % – mycket lägre än de 13 % som bidrog till intäkterna.

Allt detta tyder på att Fujifilm konsoliderar och växer sin verksamhet väl och lämnar covid med förbättrad styrka inom sjukvården. Det har också bättre balanserat sina divisioner. Imaging har inte återhämtat sig till nivåer före pandemi, men tillräckligt för att vara en robust enhet. Förvänta dig mer av Fujifilm eftersom den bygger på sina fotografiska framgångar.


Bildkrediter: Rubrikfoto av Ryan Mense för PetaPixel

.

Loading...