Du kan nu publicera innehåll direkt från Creative Cloud Express

adobe content scheduler

Adobe har lanserat Content Scheduler som en del av sin Creative Cloud Express-plattform, ett drag som de säger är ett svar på förfrågningar om ett enhetligt sätt att tillåta annonsmaterial att planera, skapa och publicera innehåll på sociala medier.

Funktionen kommer tack vare Adobes nyligen förvärvade innehållspubliceringsplattform ContentCal, som den framgångsrikt har integrerat i Express.

”Våra användare vill ha friktionsfria arbetsflöden för socialt innehåll – men de vill också lära sig hur man blir bättre på sociala medier,” Adobe säger. ”Vi anser att människor bör ha en enda plats att göra, planera, förhandsgranska och publicera framstående innehåll på sociala medier.”

Adobe Content Scheduler gör det möjligt för användare att planera, schemalägga och publicera sitt sociala medieinnehåll från en enda app. Genom planläget kommer användare att kunna skapa en social mediakampanj med verktyg för att skapa temat och tonen, samt hantera kampanjens flöde genom en enda dra-och-släpp-kalender.

Vid lanseringen stöder plattformen endast ett begränsat antal sociala plattformar: Facebook, Instagram och Twitter, även om företaget berättar PetaPixel det har för avsikt att öka antalet plattformar som det stöder under de kommande månaderna.

adobe innehållsschemaläggare

Genom schemaläggningsverktyget kan användare välja ett datum i god tid, tidsbestämt till det andra, för att deras innehåll ska släppas. Användare kan sedan förhandsgranska kampanjen för att vara säker på att den ser ut exakt som publiken kommer att se den. Content Scheduler kommer sedan att publiceras till alla stödjande sociala medieplattformar på en gång.

adobe innehållsschemaläggare

Adobe positionerar Express som ett enkelt sätt för fler människor att få tillgång till kreativa verktyg, och med tillägget av Content Scheduler blir det en one-stop-shop för skapande och distribution. Denna flexibilitet kan hjälpa Adobe att konkurrera med sådana som Canva och PicsArt.

adobe innehållsschemaläggare

För närvarande är Adobe Content Scheduler endast tillgängligt via Adobe Express webbgränssnitt, men det finns planer på en mobilapp. Innehållsschemaläggaren är tillgänglig för Premium-prenumeranter på Adobe Creative Cloud Express.

.

Loading...