Asteroid discovery suggests life on Earth came from space billions of years ago
Asteroidupptäckt tyder på att livet på jorden kom från rymden för miljarder år sedan – DNyuz
3
Crypto Is Mostly Over. Its Carbon Emissions Are Not.
Krypton är för det mesta över. Dess koldioxidutsläpp är det inte. – DNyuz
5
Scientists Are Preparing to Create a Traversable Quantum Wormhole
Forskare förbereder sig för att skapa ett genomflyttbart kvantmaskhål – DNyuz
4
The Webb Telescope Is Scrambling the Story of the Universe
Webb-teleskopet förvränger historien om universum – DNyuz
6
The Most Mysterious Part of the Moon Isn’t Where You Think
Den mest mystiska delen av månen är inte där du tänker – DNyuz
8
The Chinese Balloon Is the Quintessential UFO
Den kinesiska ballongen är det avgörande UFO – DNyuz
10
Scientists in China are cloning “super cows”
Forskare i Kina klonar ”superkor” – DNyuz
7
Scientists Tried to Break Cuddling. Instead, They Broke 30 Years of Research.
Forskare försökte bryta kelen. Istället bröt de 30 år av forskning. – DNyuz
13
Embattled Rep. Santos awarded seats on Science and Small Business committees
Den angripna representanten Santos tilldelades platser i vetenskaps- och småföretagskommittéerna – DNyuz
11
Scientists Gave Pigs Bionic Boners with Artificial Tissue
Forskare gav grisar Bionic Boners med konstgjord vävnad
13