Endangered listing for Nevada toad in geothermal power fight
Utrotningshotad notering för Nevada-padda i kamp mot geotermisk kraft
2
Chinese spaceship with 3 aboard docks with space station
Kinesiskt rymdskepp med 3 ombord på dockor med rymdstation
2
Test Tube Turkey Is the Future Thanksgiving Centerpiece
Provrör Turkiet är framtidens tacksägelsecentrum
3
MIT’s new museum demystifies the world’s most complex technologies
MIT:s nya museum avmystifierar världens mest komplexa teknologier
3
I’ve Made More Than 1,700 Wikipedia Entries on Women Scientists and I’m Not Yet Done
Jag har gjort mer än 1 700 Wikipedia-inlägg om kvinnliga vetenskapsmän och jag är inte klar än
5
Amazon begins mass layoffs among its corporate workforce
Amazon påbörjar massuppsägningar bland sina företagsarbetare
4
NASA’s mightiest rocket lifts off 50 years after Apollo
NASA:s mäktigaste raket lyfter 50 år efter Apollo
4
NASA returns to Moon with Artemis 1 mega rocket launch
NASA återvänder till månen med Artemis 1 megaraketuppskjutning
4
New Zealand targets cow burps to help reduce global warming
Nya Zeeland siktar på korapningar för att minska den globala uppvärmningen
4
Archaeologists Find Ancient Comb With The Oldest Known Sentence
Arkeologer hittar forntida kam med den äldsta kända meningen
83