EPA pressured for transparency around dioxin testing  after Ohio derailment
EPA pressade för transparens kring dioxintestning efter Ohio urspårning – DNyuz
0
Rare strain of parasite that killed 4 otters in California could pose danger to humans, researchers say
En sällsynt parasitstam som dödade 4 uttrar i Kalifornien kan utgöra fara för människor, säger forskare – DNyuz
3
DNA from Beethoven’s hair provides clues to his cause of death
DNA från Beethovens hår ger ledtrådar till hans dödsorsak – DNyuz
5
Are some immune to Covid? Science is trying to unravel immunity to the virus
Är vissa immuna mot Covid? Vetenskapen försöker reda ut immuniteten mot viruset – DNyuz
5
The science behind why ‘mean girls’ are often so popular — even as adults
Vetenskapen bakom varför ”elaka tjejer” ofta är så populära – även som vuxna – DNyuz
6
Famed mountain lion P-22 buried in secret location in California
Berömda bergslejon P-22 begravd på hemlig plats i Kalifornien – DNyuz
6
Tribes bury Southern California’s famed mountain lion, P-22
Stammar begraver södra Kaliforniens berömda bergslejon, P-22 – DNyuz
5
Copenhagen: Life science congress capital for global health
Life science kongressens huvudstad för global hälsa – DNyuz
5
There’s Something Odd About the Dogs Living at Chernobyl
Det är något konstigt med hundarna som bor i Tjernobyl – DNyuz
6
We May Be Able to Prevent This Terrifying Long COVID Symptom
Vi kanske kan förhindra detta skrämmande långa covid-symtom – DNyuz
5