Meet a robot that could crawl through extraterrestrial caves
Möt en robot som kan krypa genom utomjordiska grottor
0
For now, wary US treads water with transformed COVID-19
För nu trampar försiktiga USA vatten med förvandlat COVID-19
0
Medication abortion is common; here’s how it works
Medicinabort är vanligt; Så här fungerar det
0
Environmental justice advocates slam Supreme Court ruling
Miljörättsliga förespråkare slår till Högsta domstolens dom
1
NASA Astronauts on the Space Station Suffer Horrific Amount of Bone Loss, Study Finds
NASA-astronauter på rymdstationen lider av fruktansvärda mängder benförluster, visar studien
0
COVID-19 variant boosters won’t need new clinical trials for clearance, FDA says
Covid-19-variantboosters kommer inte att behöva nya kliniska prövningar för clearance, säger FDA
0
Some medical debt is being removed from US credit reports
Vissa medicinska skulder tas bort från amerikanska kreditupplysningar
0
EXPLAINER: Abortion ruling sparks wave of new legal issues
FÖRKLARARE: Abortdomen skapar en våg av nya juridiska frågor
1
The fall of Roe v. Wade shows how little control patients have over medical records
Fallet av Roe v. Wade visar hur lite kontroll patienter har över medicinska journaler
1
Reindeer Have a Special Eye Color Just for Winter
Renar har en speciell ögonfärg bara för vintern
1