Agenda spat at UN climate talks as top official sees chance to ask ‘difficult questions’ in Dubai
Agenda spottade på FN:s klimatsamtal när topptjänsteman ser chansen att ställa ”svåra frågor” i Dubai – DNyuz
0
Shark attacks in the US occur most in these 12 states
Hajattacker i USA förekommer mest i dessa 12 stater – DNyuz
0
Scientists May Have Found Exactly How LSD Treats Depression
Forskare kan ha hittat exakt hur LSD behandlar depression – DNyuz
0
Here’s what happens during a sonic boom
Här är vad som händer under en ljudboom – DNyuz
0
Is it real or made by AI? Europe wants a label for that as it fights disinformation
Är det verkligt eller gjort av AI? Europa vill ha en etikett för det eftersom det bekämpar desinformation – DNyuz
0
OpenAI boss ‘heartened’ by talks with world leaders over will to contain AI risks
OpenAI-boss ”uppmuntrad” av samtal med världsledare om viljan att begränsa AI-risker – DNyuz
0
Hormone patches or creams for menopause symptoms may have lower blood pressure risk than pills
Hormonplåster eller krämer för klimakteriebesvär kan ha lägre blodtrycksrisk än piller – DNyuz
0
How to escape quicksand. Whatever you do, don’t panic!
Hur man undkommer kvicksand. Vad du än gör, få inte panik! – DNyuz
0
An albino giant panda thought to be the only one in the world was filmed in the wild in China — take a look
En albino jättepanda som tros vara den enda i världen filmades i naturen i Kina – ta en titt – DNyuz
0
Lung cancer pill cuts risk of death by half, says ‘thrilling’ study
Lungcancerpiller minskar risken för död med hälften, säger ”spännande” studie – DNyuz
0