NASA delays the first crewed flight of Boeing’s Starliner once more
NASA försenar den första besättningen av Boeings Starliner ännu en gång – DNyuz
0
Virgin Orbit fails to secure funding, will cease operations
Virgin Orbit misslyckas med att säkra finansiering, kommer att upphöra med verksamheten – DNyuz
0
Mice Playing VR Games Reveal Secrets of Long-Term Memory
Möss som spelar VR-spel avslöjar långtidsminnets hemligheter – DNyuz
1
Archaeology Is Better When It’s Rated R
Arkeologi är bättre när det är betygsatt R – DNyuz
1
Medieval Swahilis had African and Asian ancestry: DNA study
Medeltida swahiler hade afrikanska och asiatiska härkomster: DNA-studie – DNyuz
1
The Search for Earth Look-alikes Is Getting Serious
Sökandet efter Earth Look-alikes blir allvarligt – DNyuz
1
Climate Reparations Are Running Headfirst Into Reality
Klimatreparationer körs med huvudet in i verkligheten – DNyuz
1
Bacterial ‘Syringe’ Could Lead to Brand New Cancer Therapies
Bakteriell ”spruta” kan leda till helt nya cancerterapier – DNyuz
1
Where is the James Webb space telescope located?
Var finns rymdteleskopet James Webb? – DNyuz
1
Cockroaches Have Made a Mockery of Pest Control
Kackerlackor har gjort ett hån mot skadedjursbekämpning – DNyuz
1