California beaver policy aims to tap ecological benefits, protect ‘keystone species’
Kaliforniens bäverpolitik syftar till att utnyttja ekologiska fördelar, skydda ”keystone-arter” – DNyuz
86
Five ways Ayn Rand predicted America’s political crises, from parents spurned to the rise of cancel culture
Fem sätt som Ayn Rand förutspådde USA:s politiska kriser på, från föraktade föräldrar till uppkomsten av avbrytarkultur – DNyuz
107
AI appears more human on social media than actual humans: study
AI verkar mer mänsklig på sociala medier än faktiska människor: studie – DNyuz
71
Santa Cruz wildlife officials are on the hunt for an otter outlaw
Santa Cruz vilda tjänstemän är på jakt efter en utter förbjuden – DNyuz
71
Army’s new training simulators on track for 2024 delivery
Arméns nya träningssimulatorer på väg för leverans 2024 – DNyuz
95
Inside the fight over alternative sub fuel
Inuti kampen om alternativt underbränsle – DNyuz
69
A Radio Signal In Space Has Been Repeating Every 21 Minutes for 30 Years And Scientists Don’t Know Why
En radiosignal i rymden har upprepats var 21:e minut i 30 år och forskare vet inte varför – DNyuz
75
How to Snack Correctly, According to Science
Hur man snackar rätt, enligt vetenskapen – DNyuz
66
Washington Tries to Add Some Teeth to Its Cyberdefenses
Washington försöker lägga till några tänder till sina cyberförsvar – DNyuz
65
Who was Lewis Strauss, the villain played by Robert Downey Jr. who tried to frame J. Robert Oppenheimer as a communist?
Vem var Lewis Strauss, skurken spelad av Robert Downey Jr. som försökte framställa J. Robert Oppenheimer som kommunist? – DNyuz
55