Transforming ECHA into a champion for modern, animal-free safety science
Förvandlar ECHA till en förkämpe för modern, djurfri säkerhetsvetenskap
0
Scientists say depression could be tied to the microbiome in your gut
Forskare säger att depression kan vara knuten till mikrobiomet i din tarm
0
New study suggests a way to speed up space travel exponentially
Ny studie föreslår ett sätt att påskynda rymdresor exponentiellt
0
Salt Lake City’s efforts to fight pollution face a new challenge: Toxic dust
Salt Lake Citys ansträngningar att bekämpa föroreningar står inför en ny utmaning: Giftigt damm
0
A Mind-Blowing Experiment Just Showed How Life’s Ingredients Formed in Outer Space
Ett häpnadsväckande experiment visade precis hur livets ingredienser bildades i yttre rymden
0
Chinese Students Invent Coat That Makes People Invisible to AI Security Cameras
Kinesiska studenter uppfinner kappa som gör människor osynliga för AI-säkerhetskameror
0
Astronomers just detected an icy volcanic comet erupting
Astronomer har precis upptäckt en isig vulkanisk komet som bryter ut
0
Cuttlefish passed a cognitive test designed for humans
Bläckfisk klarade ett kognitivt test designat för människor
0
This Is What Happens to Your Body When You Die
Det här är vad som händer med din kropp när du dör
1
Scientists discovered more magma under Yellowstone than expected
Forskare upptäckte mer magma under Yellowstone än väntat
2