Yellowstone flooding reveals forecast flaws as climate warms
Yellowstone-oversvømmelser afslører prognosefejl, når klimaet opvarmes
0
Biologists’ fears confirmed on the lower Colorado River
Biologers frygt bekræftet på den nedre Colorado-flod
0
Most Distant galaxy rotation ever seen
Forskere opdager den fjerneste galakserotation, der nogensinde er observeret
0
Meta open sources early-stage AI translation tool that works across 200 languages
Meta open sources tidligt AI-oversættelsesværktøj, der fungerer på tværs af 200 sprog
0
EXPLAINER: Factors behind Sydney’s recent flood emergencies
FORKLARER: Faktorer bag Sydneys seneste oversvømmelsessituationer
0
AI Robo-Doctor Speeds Up Sight-Saving Technology
AI Robo-Doctor fremskynder synsbesparende teknologi
0
Warming world creates hazard for Alpine glaciers
Opvarmning af verden skaber fare for alpine gletschere
0
As ‘Run 3’ begins, CERN touts discovery of exotic particles
Da ‘Run 3’ begynder, hylder CERN opdagelsen af ​​eksotiske partikler
0
76 million-year-old dinosaur skeleton to be auctioned in NYC
76 millioner år gammelt dinosaurskelet skal på auktion i NYC
0
‘Hyperactive’ Comet K2 Carries Clues to Birth of Solar System
‘Hyperaktiv’ Comet K2 bærer spor til solsystemets fødsel
0