How to Snack Correctly, According to Science
Hvordan man snacker korrekt ifølge videnskaben – DNyuz
77
Drug that makes humans regrow lost teeth will soon enter clinical trials
Lægemiddel, der får mennesker til at gro tabte tænder igen, vil snart gå i kliniske forsøg – DNyuz
41
Spain announces new department to study effects of very hot weather on health
Spanien annoncerer ny afdeling til at undersøge virkningerne af meget varmt vejr på sundheden – DNyuz
32
No more needles? A daily pill may work as well as Wegovy shots to treat obesity
Ikke flere nåle? En daglig pille kan fungere lige så godt som Wegovy-skud til behandling af fedme – DNyuz
38
Aaron Rodgers is set to speak at a psychedelics conference
Aaron Rodgers skal tale ved en psykedelisk konference – DNyuz
38
Young plaintiffs’ attorney closes Montana climate change trial with call for action
Unge sagsøgeres advokat afslutter forsøget med klimaændringer i Montana med opfordring til handling – DNyuz
38
Montana officials downplay first-of-its-kind climate trial
Embedsmænd i Montana bagatelliserer den første af sin slags klimaforsøg – DNyuz
41
Death toll rises amid sweltering heat wave in 2 of India’s most populous states
Dødstallet stiger midt i en kvælende hedebølge i 2 af Indiens mest folkerige stater – DNyuz
43
Lawsuit pits young climate change activists against a fossil fuel-friendly state at trial
Retssag stiller unge klimaændringsaktivister mod en fossilt brændstofvenlig stat under retssag – DNyuz
37
US Army Corps revokes permit for Minnesota mine, cites threat to downstream tribe’s water standards
US Army Corps tilbagekalder tilladelsen til Minnesota-minen, citerer trussel mod nedstrøms stammens vandstandarder – DNyuz
42