In the Amazon region where pair was killed, neglect and allegations of harsh justice
I Amazonas-regionen, hvor par blev dræbt, omsorgssvigt og påstande om hård retfærdighed – DNyuz
0
Efter AP-rapport siger Irans atomchef, at Teheran skal samarbejde med inspektører om ‘nye aktiviteter’ – DNyuz
2
German police conduct searches in investigation of climate activists
Tysk politi foretager søgninger i efterforskning af klimaaktivister – DNyuz
3
South Korea to conduct satellite launch as North Korea pushes to fire its 1st military spy satellite
Sydkorea vil udføre satellitopsendelse, mens Nordkorea presser på for at affyre sin 1. militære spionsatellit – DNyuz
2
Tempers rise as German government’s clean heating plans go up in smoke
Temperamentet stiger, efterhånden som den tyske regerings rene varmeplaner går op i røg – DNyuz
2
‘Leap of faith:’ Alaska pursues carbon offset market while embracing oil
“Troens spring:” Alaska forfølger CO2-kompensationsmarkedet, mens hun omfavner olie – DNyuz
3
Kinsey Institute experts study sex, gender as misconceptions block state dollars
Kinsey Institute-eksperter studerer sex, køn, da misforståelser blokerer for statslige dollars – DNyuz
3
Here are the restrictions on transgender people that are moving forward in US states
Her er begrænsningerne for transkønnede, der bevæger sig fremad i amerikanske stater – DNyuz
3
ChatGPT’s chief to testify before Congress as concerns grow about artificial intelligence’s risks
ChatGPT’s chef skal vidne for Kongressen, mens bekymringer om kunstig intelligenss risici vokser – DNyuz
4
Returning to the Arab fold, Syria’s president invited to UAE-hosted COP28 climate
Tilbage til den arabiske fold inviterede Syriens præsident til UAE-vært for COP28 klima – DNyuz
5