Fish fossil catch from China includes oldest teeth ever
Fiskefossilfangst fra Kina omfatter de ældste tænder nogensinde
0
China using civilian ships to enhance navy capability, reach
Kina bruger civile skibe til at forbedre flådens kapacitet, rækkevidde
3
China approves new space missions to the far side of the Moon
Kina godkender nye rummissioner til den anden side af Månen
3
Earthquake kills 65, triggers landslides in southwest China
Jordskælv dræber 65, udløser jordskred i det sydvestlige Kina
4
State media report 21 deaths in southwest China earthquake
Statsmedier rapporterer 21 dødsfald efter jordskælv i det sydvestlige Kina
6
Dugong Has Officially Been Declared Extinct in China
Dugong er officielt blevet erklæret uddød i Kina
5
Weather whiplash: Summer lurches from drought to flood
Vejrpiskesmæld: Sommeren går fra tørke til oversvømmelse
6
Chinese farmers struggle as scorching drought wilts crops
Kinesiske landmænd kæmper, mens brændende tørke visner afgrøder
9
China and US spar over climate on Twitter
Kina og USA sparrer om klimaet på Twitter
6
China cuts power to factories, homes as reservoirs fall
Kina afbryder strømmen til fabrikker, hjem, efterhånden som reservoirer falder
7