Army’s new training simulators on track for 2024 delivery
Hærens nye træningssimulatorer på vej til levering i 2024 – DNyuz
67
Washington Tries to Add Some Teeth to Its Cyberdefenses
Washington forsøger at tilføje nogle tænder til sit cyberforsvar – DNyuz
35
Who was Lewis Strauss, the villain played by Robert Downey Jr. who tried to frame J. Robert Oppenheimer as a communist?
Hvem var Lewis Strauss, skurken spillet af Robert Downey Jr., der forsøgte at fremstille J. Robert Oppenheimer som kommunist? – DNyuz
36
New DIU head sseeks to scale up DOD, Silicon Valley tech partnerships
Nyt DIU-hoved søger at opskalere DOD, Silicon Valley teknologiske partnerskaber – DNyuz
46
USAF tweaks competition to spread rocket work
USAF justerer konkurrencen for at sprede raketarbejde – DNyuz
25
How many Super Hornets are ready to fly?  The Navy’s tracking tools disagree
Hvor mange Super Hornets er klar til at flyve? Søværnets sporingsværktøjer er uenige – DNyuz
23
Inside the Air Force’s anechoic chamber
Inde i luftvåbnets ekkofri kammer – DNyuz
28
America Is Missing a Big Opportunity on Blockchain
Amerika mangler en stor mulighed på Blockchain – DNyuz
32
Free Speech Social Media Doesn’t Exist
Fri tale sociale medier eksisterer ikke – DNyuz
26
ULA’s first Vulcan launch pushed to end of the year
ULAs første Vulcan-lancering blev skubbet til slutningen af ​​året – DNyuz
24