Crypto Is Mostly Over. Its Carbon Emissions Are Not.
Krypto er for det meste forbi. Dets kulstofemissioner er det ikke. – DNyuz
5
Scientists Are Preparing to Create a Traversable Quantum Wormhole
Forskere forbereder sig på at skabe et gennemkøreligt kvanteormehul – DNyuz
4
The Webb Telescope Is Scrambling the Story of the Universe
Webb-teleskopet forvrænger historien om universet – DNyuz
6
The Most Mysterious Part of the Moon Isn’t Where You Think
Den mest mystiske del af månen er ikke hvor du tænker – DNyuz
7
The Chinese Balloon Is the Quintessential UFO
Den kinesiske ballon er den essentielle UFO – DNyuz
7
Scientists in China are cloning “super cows”
Forskere i Kina kloner “superkøer” – DNyuz
7
Scientists Tried to Break Cuddling. Instead, They Broke 30 Years of Research.
Forskere forsøgte at bryde kælen. I stedet brød de 30 års forskning. – DNyuz
10
Embattled Rep. Santos awarded seats on Science and Small Business committees
Santos tildelte pladser i videnskabs- og små virksomheders udvalg – DNyuz
11
Scientists Gave Pigs Bionic Boners with Artificial Tissue
Forskere gav grise bioniske udbenere med kunstigt væv
12
The Universe Is More in Our Hands Than Ever Before
Universet er mere i vores hænder end nogensinde før
11