Hormone patches or creams for menopause symptoms may have lower blood pressure risk than pills
Hormonplastre eller cremer til overgangsalderens symptomer kan have lavere blodtryksrisiko end piller – DNyuz
0
Zapping a rodent’s brain can put it into suspended animation. Scientists want to one day use the same technique for humans traveling to Mars.
Zapping af en gnavers hjerne kan sætte den i suspenderet animation. Forskere vil en dag bruge den samme teknik til mennesker, der rejser til Mars.
1
A giant seaweed mass heading for Florida’s beaches is full of potentially dangerous bacteria that threatens a ‘pathogen storm,’ a study found
En gigantisk tangmasse på vej mod Floridas strande er fuld af potentielt farlige bakterier, der truer en ‘patogen storm’, fandt en undersøgelse
1
Why reading can make you carsick, according to an expert
Hvorfor læsning kan gøre dig bilsyg, ifølge en ekspert – DNyuz
0
Researchers use AI to predict crops in Africa to help address food crisis
Forskere bruger kunstig intelligens til at forudsige afgrøder i Afrika for at hjælpe med at løse fødevarekrisen – DNyuz
0
‘Forever Chemical’ Companies Covered Up Dangers for Decades
‘Forever Chemical’-virksomheder dækkede over farer i årtier – DNyuz
1
Researchers link death in gene-editing study to a virus used to deliver the treatment, not CRISPR
Forskere forbinder død i genredigeringsundersøgelse med en virus, der bruges til at levere behandlingen, ikke CRISPR – DNyuz
1
These Are the 12 Major Symptoms of Long COVID
Disse er de 12 vigtigste symptomer på lang COVID – DNyuz
3
Ultraviolet light reveals to scientists a hidden Bible passage 1,500 years later
Ultraviolet lys afslører for videnskabsmænd en skjult bibelpassage 1.500 år senere – DNyuz
3
US tech mogul using 17-year-old son’s blood in effort to stay young
Amerikansk teknologimogul bruger 17-årige søns blod i forsøget på at forblive ung – DNyuz
2