Transforming ECHA into a champion for modern, animal-free safety science
Forvandler ECHA til en forkæmper for moderne, dyrefri sikkerhedsvidenskab
0
Scientists say depression could be tied to the microbiome in your gut
Forskere siger, at depression kan være knyttet til mikrobiomet i din tarm
0
New study suggests a way to speed up space travel exponentially
Ny undersøgelse foreslår en måde at fremskynde rumrejser eksponentielt
0
Salt Lake City’s efforts to fight pollution face a new challenge: Toxic dust
Salt Lake Citys indsats for at bekæmpe forurening står over for en ny udfordring: Giftigt støv
0
A Mind-Blowing Experiment Just Showed How Life’s Ingredients Formed in Outer Space
Et åndssvagt eksperiment viste netop, hvordan livets ingredienser blev dannet i det ydre rum
0
Chinese Students Invent Coat That Makes People Invisible to AI Security Cameras
Kinesiske studerende opfinder frakke, der gør folk usynlige for AI-sikkerhedskameraer
0
Astronomers just detected an icy volcanic comet erupting
Astronomer har lige opdaget en iskold vulkansk komet i udbrud
0
Cuttlefish passed a cognitive test designed for humans
Blæksprutte bestod en kognitiv test designet til mennesker
0
This Is What Happens to Your Body When You Die
Dette er, hvad der sker med din krop, når du dør
2
Scientists discovered more magma under Yellowstone than expected
Forskere opdagede mere magma under Yellowstone end forventet
2