California beaver policy aims to tap ecological benefits, protect ‘keystone species’
Californiens bæverpolitik sigter mod at udnytte økologiske fordele, beskytte ‘keystone-arter’ – DNyuz
12
Five ways Ayn Rand predicted America’s political crises, from parents spurned to the rise of cancel culture
Fem måder, hvorpå Ayn Rand forudsagde USAs politiske kriser, fra forældre, der blev foragtet til fremkomsten af ​​aflysningskultur – DNyuz
15
AI appears more human on social media than actual humans: study
AI fremstår mere menneskelig på sociale medier end faktiske mennesker: undersøgelse – DNyuz
15
Santa Cruz wildlife officials are on the hunt for an otter outlaw
Santa Cruz dyrelivsfunktionærer er på jagt efter en odder fredløs – DNyuz
15
Army’s new training simulators on track for 2024 delivery
Hærens nye træningssimulatorer på vej til levering i 2024 – DNyuz
16
Inside the fight over alternative sub fuel
Inde i kampen om alternativt subbrændstof – DNyuz
15
A Radio Signal In Space Has Been Repeating Every 21 Minutes for 30 Years And Scientists Don’t Know Why
Et radiosignal i rummet er blevet gentaget hvert 21. minut i 30 år, og videnskabsmænd ved ikke hvorfor – DNyuz
11
How to Snack Correctly, According to Science
Hvordan man snacker korrekt ifølge videnskaben – DNyuz
13
Washington Tries to Add Some Teeth to Its Cyberdefenses
Washington forsøger at tilføje nogle tænder til sit cyberforsvar – DNyuz
13
Who was Lewis Strauss, the villain played by Robert Downey Jr. who tried to frame J. Robert Oppenheimer as a communist?
Hvem var Lewis Strauss, skurken spillet af Robert Downey Jr., der forsøgte at fremstille J. Robert Oppenheimer som kommunist? – DNyuz
12